Çocuklarda Göz Kusurları

By | 02/11/2014

Öncelikler çocuklarda göz gelişimi hakkında kısa bilgiler verelim.
▪ Bebeklerin çoğunluğu aslında  hipermetropken sadece 4 de 1 i doğduğunda  miyoptur.
▪ Bebeklerin yarısı astigmattır. İki yaşından sonra astigmatizma sıklığı %20’nin altına düşer.
▪ 5-6 yaşları arasında hafif  hipermetrop  (+0.50 – +1.25 ) olan çocukların, 13-14 yaşında göz numaraları “sıfır” civarında olur.

▪ 5-6 yaşlarında miyop olan çocuklar,  13-14 yaşlarında daha da miyop olurlar.
▪ İki göz arasında numara farkı bebeklerin %24’ünde görülür.
▪ 1 yaştan sonra çocukların sadece %4-8’inde iki göz arasında numara farkı olur. Numara farkı göz tembelliğine yol açabilir.

Çocuklarda Miyopi
▪ Boy uzadıkça, göz küresi de genişlemekte bu da gözün miyoplaşmasına yol açmaktadır.
▪ Miyopi günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir göz kusurudur. İstatistiklere göre Avrupa ve Amerika’da toplumun %30-40’ı, Asya’da ise % 70-90’ı miyopdur.
▪ Günümüzde göz kusurlarının oluşumunda kalıtımın ve çevresel etkenlerin rolü olduğu düşünülmektedir.
▪ Miyoplarda göz küresi normalden uzundur. Aşırı okuma ve bilgisayar oyunu oynama gibi aktiviteler miyopiyi başlatan ve/veya artıran çevresel risk faktörleridir.
▪ Miyopi doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da (20 yaştan sonra) başlayabilir. Ama okul miyopisi adını verdiğimiz durum, 7-16 yaşları arasında başlar.
▪ Anne- baba gözlük kullanıyorsa, çocukta da mutlaka göz bozukluğu şart değildir. Yani anne-baba yada yakın akraba gözlük olması çocuklarda da gözlük olacağı anlamına gelmediği gibi bunun terside doğrudur. Fakat genetik bir yatkınlık söz konusudur.
▪ Çok ders çalışmaktan veya bilgisayar oyunlarından göz bozulmaz ama genetik olarak miyopiye yatkın bir çocukta, sürekli yakına bakmak miyopiyi ortaya çıkarabilir.
▪ Pek çok çalışma, miyopların zeka katsayılarının (IQ), miyop olmayanlardan 7-8 puan daha fazla olduğunu göstermiştir. Ailelerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir: Miyop kardeşlerin, olmayanlara göre zeka katsayısının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilmektedir: Ya miyopi ile zeka geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor, ya da daha zeki olanlar okumayla daha çok vakit geçiriyor ve gözde miyopi oluşuyor. Miyop çocukların okul başarısı da daha yüksek bulunmuştur.
▪ Çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılması önerilmektedir. Takılmazsa numaraların daha hızlı ilerleyeceği düşünülmektedir.
▪ Numaraların ilerlemesini durdurmanın kesin bir yolu bulunamamıştır. Farklı çalışmalar, farklı sonuçlar göstermiştir. Kimi göz damlalarının miyopiyi yavaşlattığı iddia edilse de bu yönde yaygın ve kesin bir kanaat yoktur.
▪ Miyopi genellikle 18 yaşa dek ilerler. İlerlemenin en fazla olduğu yaş dönemi kızlarda 9-10 yaş, erkeklerde 11-12 yaş arasıdır.
▪ Lazer tedavisi en erken 18 yaşında olunabilir ama son 1 yıl içinde numaralar sabit kalmış olmalıdır.
▪ Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalıdır.
▪ Ergenlik döneminde miyopi için gözlükler sürekli takılmalıdır.
▪ 11 yaşından sonra gençler kontakt lens kullanabilir.
▪ Çocuklarda yaş ilerledikçe hipermetropi azalır. Miyopi ise yaşla azalmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir