Bebeklerde Görme Tarama Programı

By | 21/07/2017

Tarama programlarının amacı kendini sağlıklı zanneden veya kabul eden kişilerde fark edilmeyen bir hastalık ya da kusur için, hızlı uygulanabilen test, muayene veya diğer işlemlerle muhtemel tanının konması, hastalık veya hastalık öncesi durumların saptanmasıdır.

Ülkemizde bebeklik dönemi itibariyle uygulanan tarama programlarına ( Fenilketonüri ,Konjenital Hipotiroidi, Biotinidaz Eksikliği, Kistik Fibrozis, İşitme Testi, Gelişimsel Kalça Displazisi ) Görme Taraması da eklendi.

Tarama programı kapsamında;
· Aile hekimlerine kayıtlı her bebeğe/çocuğa 0-3 aylık ve 36-42 aylık dönemlerde görme taraması yapılacaktır.
· Tüm riskli bebeklerde tarama ile ilgili akış şemalarına uyularak, görme taraması rehberinde bulunan sevk formu ile göz hastalıları uzmanlarına sevk yapılması sağlanacak ve takipleri yapılacaktır

Çocukluk Çağı Görme Gelişimi

Tarama muayenesinde Göz muayanesi, Kırmızı Refle Testi ve Lea Sembol Testi uygulanır.

Kırmızı Refle Testi-
Ortam opasiteleri ve refraksiyonla ilgili değerli bulgular verir. Test pupillerin
genişlemesine izin vermek amacıyla loş bir odada yapılır. Damla konması gerekmez. Hekim bebekten yaklaşık 75-80 cm uzakta, direkt oftalmoskopun ışığı her iki pupillayı da aynı anda aydınlatacak mesafede bebeğin karşısında durur. Muayene sırasında bebeğin dikkati doktora yönlendirilir. Her iki pupilladan gelen refle düzeyi gözler arasında karşılaştırır.
Böylece;
Görme aksı üzerinde yer alabilecek katarkt, korneal opasite gibi engellerin ve retinoblastom, retina dekolmanı gibi retina bozuklukları belirlenebilmekte,
Her iki göz değerlendirildiğinde asimetrik kırma kusuru ve şaşılık gibi potansiyel olarak ampliyopiye (göz tembelliği) neden olabilecek durumlar tespit edilebilmektedir.
Aşağıdaki görselde de oftalmaskop ile göze ışık verdikten sonra görünebilecek olan durumlar mevcuttur.

Lea Sembol Testi-

Aile Sağlığı Merkezlerinde, ailelere “lea sembol testi” hakkında bilgi vererek çocukları 3 metre mesafeden aşağıdaki görselde ki şekilleri eşleştirmeleri istenir. Böylece görme keskinliğini değerlendirilir. Teste uyum sağlayamayan çocuk olursa, ailelerin evde “lea sembol testi” görselindeki şekilleri çocuğuna çalıştırması istenip 1 hafta sonra tekrar gelerek test tekrarlanır.

Aşağıdaki durumlarda;
Serebral Palsi
Down Sendromu
Genetik ve Metabolik Hastalık varlığı
Ailede Konjenital Glokom veya Katarakt hikayesi varsa
Ailenin bebeğin gözleri ile ilgili herhangi bir şikayeti olması durumunda bebekleri mutlaka göz uzmanına sevk edilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir